Hva er Cornerstone?

Cornerstone handler ikke om å bygge vegger eller murer for å holde mennesker utenfor. Cornerstone er om Nehemja som bygget en vegg som hjalp mennesker å komme seg fra forstadene til Jerusalem og nærme templet - og nærmere hverandre.

På profeten Nehemjas tid var det ingen vegger som omkranset og beskyttet Jerusalem. Folk kom til byen for å be i templet, også dro de. Det var praktisk talt ingen som bodde i byen av åpenbare sikkerhetshensyn.

Nehemja bygget muren og istedenfor å holde mennesker borte fra templet, var disse veggenes hensikt å holde mennesker nærme templet. Templets atmosfære av bønn ble en parfyme for hele byen fordi denne veggen ikke begrenset mennesker - den gav rom til å leve og vokse - sikkert.

Nå er Cornerstone et CMS (Content Management System) med sosial funksjonalitet. Disse sosiale mulighetene vokser for hver dag som går, og de gir kirken et valg om å bruke sosial interaksjon sikkert og også med enkelte begrensninger, slik at man kan åpne for integrasjon med f. eks. Twitter og Facebook på områder der det passer med ens behov. Vår jobb er ikke å bygge kristne gettoer. I tiden før Nehemja bygget muren, var gettoperioden - i motsetning til tiden etter, da menneskene levde nærme templet. Gettoer oppstår bare når mennesker simpelthen lever nærme andre mennesker. Med Gud i bildet, vil vår hensikt åpenbares, og de menneskelige grensene vil bli brutt.

Men Cornerstone er mer. Cornerstone har et sterkt grunnlag for applikasjoner av hvilket som helst slag - å tjene kirken. Vi arbeider for å lage moduler for medlemshåndtering, e-handel, musikktekster, giverhåndtering og mye mer. Cornerstone vil etterhvert støtte all informasjonsflyten i din kirke, både innenfor staben, de frivillige og dine medlemmer.

 
  © 2009 Kommunion inc. Follow us on: and
 
Powered by Cornerstone